Wskaźnik BMI jest obecnie najbardziej popularnym wskaźnikiem szacowania odpowiedniej masy ciała dla danego wzrostu. Wskaźnik BMI został opracowany 150lat temu przez Adolphe’a Queteleta i szybko zyskał popularność na całym świecie. Wzór na BMI to iloraz wzrostu i wagi do kwadratu, co powoduje, że nasza waga możne znaleźć się w jednej z grup: niedowaga, waga prawidłowa, nadwaga, otyłość. Czasem dodatkowo siatki tworzone w oparciu o BMI są poszerzone o wychudzenie czy podział otyłości na I, II i III stopień.

 

Wzór na BMI wykorzystywany jest zarówno przez dietetyków, jak i przez wiele osób w celu kontroli wagi. Wskaźnik BMI nie bierze pod uwagę jednak takich czynników jak gęstość kości, proporcje ciała czy zawartość procentową mięśni i tłuszczu w organizmie – czynniki, które mogą znacząco wpływać na wagę, która równocześnie nie będzie negatywnie odbijać się na wyglądzie. Mimo to jest to najbardziej elastyczny sposób oszacowania, czy dana waga jest wagą prawidłową, która nie zagraża zdrowiu, szczególnie w przypadku osób, które nie uprawiają wyczynowo sportów siłowych, co mogłoby zakłamywać wynik.