Gorzelniczy suszony wywar zbożowy powstaje podczas produkcji wytwarzania alkoholu etylowego do celów spożywczych lub bioetanolu jako dodatku do paliw. Skrót anglojęzyczny DDGS, który oznacza suszony wywar gorzelniany z substancjami rozpuszczalnymi może stanowić bardzo cenny surowiec w żywieniu bydła a w szczególności krów mlecznych. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, czym się wyróżnia suszony wywar gorzelniany i na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę!

Wartości pokarmowe wywaru gorzelnianego – cenne białko by-pass

Surowiec ten zawiera fosfor, a także pofermentacyjne ziarna zbóż z substancjami rozpuszczalnymi. Przede wszystkim zaś zawiera komórki drożdży i ich metabolity namnożone w procesie fermentacji. Wielocukry zawarte w drożdżach posiadają dużą zdolność wiązania:

  • wody
  • drobnoustrojów chorobotwórczych
  • mytotoksyn

Jednak najbardziej charakterystyczną właściwością suszonego wywaru gorzelnianego jest wysoka zawartość białka ogólnego która wynosi około 40% w suchej masie. Należy tutaj zaznaczyć, że surowiec powstały z kukurydzy będzie miał nieco wyższy poziom białka niż ten z żyta ( z żyta jest odrobinę mniejszy różnica to około 2%). Wysoka zawartość energetyczna wiąże się z obecnością tłuszczu oraz włókien, które są wysokostrawne ze względu na niską zawartość ligniny i jest to włókno efektywne ze względu na wysoki stopień rozdrobnienia.
UWAGA: Białko z DDGS ulega ograniczonym rozkładowi w żwaczu wobec czego pełni rolę białka chronionego (białko by pass). Sprzyja to profilaktyce chorób żwacza i zapobiega kwasicy u zwierząt, tym samym korzystnie wpływa na produkcję mleka, ponieważ podnosi jakość produktów. Zdrowe środowisko żwacza obniża znacząco również poziom mocznika w mleku.

Czym jest jakie korzyści wynikają z skarmiania DDGS i na co trzeba szczególnie uważać?

Surowiec ten może doskonale uzupełniać pozostałe pasze, a ze względu na smakowitość jest chętnie pobierany przez zwierzęta. Ponadto, trzeba też wspomnieć o doskonałym składzie aminokwasowym, który może konkurować z najlepszymi paszami na rynku. Suszony wywar gorzelniany jest stosunkowo niedrogim surowcem, który można łatwo magazynować i przechowywać. Surowiec ten jest dostępny przez cały rok, a nieliczni hodowcy, którzy obawiają się mytotoksyn, powinni wiedzieć, że Unia Europejska podaje normy na swojej stronie a wartości te są stale aktualizowane. Poza tym standaryzacja produkcji i restrykcyjne kontrole przyczyniają się do tego, że producenci wytwarzają paszę najwyższej klasy i czystości. Przy skarmianiu zwierząt hodowlanych nie wolno dopuścić do przekroczenia dawek, gdyż nadmiar, nawet łatwo strawnego białka może prowadzić do problemów gastrycznych u zwierząt, jak biegunki. Suszony wywar powinien wynosić mniej więcej 20% w dawce pokarmowej i konieczne jest również kontrolowanie poboru dawek, tak, aby nie dochodziło do sytuacji, w której pokarm jest zjadany wybiórczo. Zarówno nadmiar, jak i zbyt niska podaż pokarmu jest zjawiskiem niekorzystnym.